SERVICII OFERITE:

 • Obţinere autorizaţie de mediu
 • Gestionarea deşeurilor
 • Evaluări şi studii de impact
 • Bilanţuri de mediu
 • Studii biodiversitate
 • Monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol)
 • Calcul COV
 • Întocmire proiecte de mediu

 

STUDIILE DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale activităţii asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului precum şi stabilirea de măsuri privind diminuarea acestora.

MEDIU – condiţiile înconjurătoare/externe în care funcţionează o organizaţie, şi care influenţează existenţa oamenilor, animalelor şi plantelor. Mediul unei activităţi comerciale se extinde de la interiorul locului de muncă la ecosistemul global.

IMPACT DE MEDIU – reprezintă orice modificare a mediului înconjurător, nefavorabilă sau favorabilă, rezultată integral sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii.

ACTIVITĂŢI – elemente ale proceselor industriale sau ale serviciilor auxiliare.

ASPECT DE MEDIU – un element din cadrul activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii, care poate interacţiona cu mediul.

PROCES – ceea ce produce fabrica. Include procesul de fabricaţie, precum şi uzinele de tratare a apei reziduale, zonei de depozitare, etc.

INTRĂRI pot fi considerate urmatoarele:

 • Materii prime;
 • Fluxuri de producţie, ex: produs realizat parţial;
 • Combustibil, incluzând şi energia electrică;
 • Materiale de întreţinere;
 • Alţi factori semnificativi (ex : apa de ploaie; apa de spălare; transport).

IEŞIRI – ceea ce iese din proces. Ele includ:

 • Produse;
 • Emisii în aer; apă;
 • Zgomot; vibraţii;
 • Deşeuri periculoase şi nepericuloase;
 • Caldură.

SERVICII AUXILIARE – activităţi auxiliare care pot include:

 • Servicii administrative;
 • Furnizare de agent termic şi aer comprimat;
 • De protecţia muncii; laboratoare;
 • Ateliere de întreţinere;
 • Instalaţie de tratatre a apei reziduale.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt