SERVICII OFERITE:

 • Anteproiectul (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)
 • Proiectul tehnic – P.Th.
 • D.T.A.C. – documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi proiectul pentru autorizaţia de construire
 • Detaliile de execuţie – D.E.
 • Urmărirea de şantier şi recepţia lucrărilor executate
 • Verificarea tehnică a proiectului
 • Expertiza tehnică şi proiect de consolidare şi extindere (în funcţie de caz);
 • Studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo)
 • Amenajările incintei (sistematizarea verticală, alei, drumuri, împrejmuiri)
 • Decoraţiunile interioare
 • Releveele
 • Proiectul pentru autorizaţia de desfiinţare
 • Proiectul pentru autorizarea organizării de şantier
 • Documentaţiile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001)
 • Obţinerea avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor;
 • Asistenţă tehnică (ca formă de supraveghere profesională, permanentă sau periodică, a executării lucrărilor de construire);
 • Arhitectură peisageră

 

Compania noastra este specializata in servicii de proiectare in domeniul constructiilor civile, industriale, proiectare locuinte, proiectare cladiri de birouri, proiectare hale industriale,
Firma noastra acopera intreaga gama de specialitati necesare oricarui proiect.
Fiecare proiect este privit de catre noi ca fiind personalizat si este analizat cu atentie din punct de vedere arhitectural, structural, functional si economic. Toate proiectele sunt executate cu respectarea normativelor in vigoare.
Compania noastra elaboreaza proiecte in toata tara.

ANTEPROIECTUL (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)
propunerea soluţiilor de ansamblu, coordonate cu condiţiile urbanistice, prevederile legislaţiei în vigoare şi cu mijloacele financiare ale investitorului;
definirea condiţiilor contractuale.
documentaţii ce prezintă soluţii de arhitectură şi tehnice, estimări ale costului şi duratei execuţiei (ilustrarea temei de proiectare).
PROIECTUL TEHNIC – P.Th.
întocmirea tuturor documentaţiilor ce includ concepţia de realizare a unui obiectiv de investiţii, pe baza cărora se execută lucrările de construcţii autorizate, se urmăreşte şi se controlează calitatea acestora.
proiecte tehnice pe specialităţi: arhitectura, structura de rezistenţă şi instalaţiile aferente construcţiei (piese scrise şi desenate), inclusiv listele cu cantităţile de lucrări şi materiale (antemăsurătorile) şi caietele de sarcini.

D.T.A.C. – documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi proiectul pentru autorizaţia de construire (conform Legii 50/1991, republicată, sunt un extras din proiectul tehnic şi se definesc ca o subfază a proiectului tehnic)
– întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor si autorizatiei de construire, impuse prin Certificatul de Urbanism.
– fişe tehnice şi documentaţii cu extrase din proiectele tehnice pe specialităţi pentru obţinerea avizelor;
– proiectul pentru autorizaţia de construire – D.T.A.C.

DETALIILE DE EXECUŢIE – D.E.
asigurarea cu detalii care să respecte întocmai proiectul tehnic, autorizaţia de construire, prescripţiile regulamentare în vigoare, cerinţele investitorului şi coordonarea acestor detalii cu antreprenorii şi furnizorii.
documentaţii de detaliu necesare pe parcursul execuţiei.

URMĂRIREA DE ŞANTIER ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE
îndeplinirea obligaţiilor privind prezenţa arhitectului (proiectantului) pe şantier, conform legislaţiei în vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicată şi Legea 184/2001 republicată).
verificarea conformităţii lucrărilor de execuţie cu autorizaţia de construire;
participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire a calităţii execuţiei prevăzut în PTh;
stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare;
participarea la recepţia lucrărilor executate.

VERIFICAREA TEHNICĂ A PROIECTULUI

EXPERIZA TEHNICĂ ŞI PEOIECT DE CONSOLIDARE ŞI EXTINDERE (în funcţie de caz)

STUDIILE PRIVIND TERENUL (geotehnic, ridicarea topo)

AMENAJĂRLE INCINTEI (sistematizarea verticală, alei, drumuri, împrejmuiri)

DECORAŢIUNILE INTERIOARE

RELEVEELE

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

DOCUMENTAŢIE PENTRU AVIZELE/ACORDURILE SPECIFICE (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001)

OBŢINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

ASISTENŢA TEHNICĂ (ca formă de supraveghere profesională, permanentă sau periodică, a executării lucrărilor de construire);

ARHITECTURA PEISAGERĂ
Arhitectura peisageră este arta de a planifica, a proiecta, a menține, a persevera și a reabilita spatiul verde și designul construcțiilor realizate de om. Scopul profesiei include designul arhitectural, planificarea sitului, dezvoltarea spațiului din jurul casei, protecția mediului, planificare urbană(P.U.G.-plan urbanustic general), design urban,planificarea parcurilor și a spațiilor de recreere, planificare regională, spații urbane și conservare istorică. Un practician în domeniul arhitecturii peisajului se numește arhitect peisagist.
Arhitectura peisagistică eficientă din punct de vedere energetic este genul de arhitectură peisagistică destinat pentru conservarea energiei. Există o diferențiere între energia materialelor pentru realizarea peisajului, și energia consumată prin întreținerea și operațiile peisajului.
Printre tehnicile de design se numără
Plantarea arborilor în scopul aprovizionării cu umbră, ceea ce reduce costurile de răcorire.
Plantarea sau construirea apărătoare de vânt pentru a opri intensitatea vânturilor din apropierea construcțiilor ceea ce previne pierderea căldurii.
Acoperirea zidurilor cu arbuști și plante agățătoare, folosite pentru realizarea unei apărări împotriva vântului, direct la perete.
Acoperirea cu pământ prin poziționarea clădiriilor astfel încât să fie avantajate de către formele de relief și apărate de vânt.
Acoperișuri verzi clădiri cu masă termică în plus și evapotranspirație.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt